V posledních letech svět zaznamenal rychlý hospodářský růst společně s růstem populace i spotřeby. S rozšiřující se střední třídou a větším počtem lidí, kteří se vymanili z chudoby, lze jen očekávat, že tento trend bude pokračovat. V důsledku toho společnosti začaly podnikat kroky, aby spotřebitelům poskytly více informací o produktech a jejich historii – aby pomohly uvědomělým spotřebitelům přijímat lepší rozhodnutí, ale také aby ukázaly svoji odpovědnost jako společnosti a odlišily se od konkurence. Jedním z nově vznikajících trendů je označování produktů nebo služeb ekoznačkami. Jedná se o značky potvrzující dodržování předpisů, zdůrazňující kvalitu bio produktů nebo ekologických produktů a popisující, jaké jsou klimatické stopy produktu. Jak je uvedeno v Seznamu ekoznaček, po celém světě se dnes používá přibližně 455 různých ekoznaček.

Trendem, který je v označování stále častější, je zdůrazňování produktů jako uhlíkově neutrálních, klimaticky neutrálních, uhlíkově kompenzovaných nebo CO2 kompenzovaných. Nabízí se však otázka, co je to uhlíkově neutrální produkt? A jak si výrobek zaslouží toto označení?

UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ PRODUKT JE TAKOVÝ PRODUKT, U NĚHOŽ JSOU EMISE CELÉHO JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU MĚŘENY MEZINÁRODNĚ UZNÁVANOU METODOLOGIÍ, ZÁROVEŇ MÁ VYPRACOVANOU VHODNOU STRATEGII NA JEJICH SNÍŽENÍ i PLÁN NA ZMÍRNĚNÍ JEJICH NEGATIVNÍHO DOPADU NA ZMĚNU KLIMATU A TYTO EMISE KOMPENZUJE POMOCÍ UHLÍKOVÝCH KREDITŮ.

Ale počkejte, jak poznáme, že se nejedná o tzv. greenwashing, který jen brání nějaké skutečné akci? Abychom na to mohli odpovědět, musíme popsat proces označování produktu jako uhlíkově neutrálního.  Ve Strive pečlivě dodržujeme British Standard Institute PAS2060—normu týkající se uhlíkové stopy, která specifikuje konzistentní soubor opatření a požadavků pro prokázání uhlíkové neutrality.

Existují určité klíčové kroky, které je třeba dodržet v procesu prokazování uhlíkové neutrality pro konkrétní produkt nebo skupinu produktů. Jakmile si vyberete produkt nebo skupinu produktů, je nutné provést posouzení jejich životního cyklu (LCA), které spočívá v podrobném zmapování emisí vypuštěných během celého životního cyklu produktu nebo skupiny produktů. Prostřednictvím tohoto LCA a jeho analýzy získáte perfektní znalosti o svém produktu a podrobné zmapování všech emisí. To je nutné k implementaci strategie snižování emisí v další fázi – odhalení potencionálních problematických emisí pro váš produkt, zavedení adekvátní strategie snižování emisí a podrobný plán na zmírnění emisí pocházejících z tohoto produktu – tak podniknete skutečné kroky. Poté, co získáte potvrzení třetí strany ohledně toho, jaká je uhlíková stopa během životního cyklu produktu, lze provést odhad očekávaných prodejů. Díky těmto informacím je možné kompenzovat odpovídající emise, které se podle odhadů vyskytnou během životního cyklu produktu. Ve Strive obdržíte portfolio kompenzačních projektů, které jsou šité na míru vašim preferencím.  Nakonec je nezbytné provést sladění, kdy si ověříte, zda se skutečná čísla prodeje shodují s odhadovanými údaji a zkontrolujete vše, co se změnilo v životním cyklu produktu za poslední rok. S novým rokem začne celý tento proces znovu.

Výsledkem je, že společnosti, které tento postup dodržují, lépe chápou stopy životního cyklu svého produktu, podnikají jasné a měřitelné kroky ke snížení této stopy a přebírají plnou odpovědnost za kompenzaci všech zbytkových emisí, které dosud nebylo možné snížit. Aspekt peněžního kompenzování uhlíkové stopy je důležitý, protože společnost má pak dobrou finanční motivaci každoročně snižovat emise svých produktů.

Toto je pouze stručný úvod do tématu uhlíkově neutrálních produktů. Pokud vás tento článek zaujal nebo pokud byste se o tomto procesu chtěli dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat a domluvte si schůzku zde.